Workshops, kurser och handledning

Anna Sannum Karlsson är leg fysioterapeut med specialistkompetens i fysioterapi inom Mental hälsa. Anna har terapeutisk kompetens i Basal Kroppskännedom (BK) och är utbildad BK-lärare i den nationella lärargruppen för Basal Kroppskännedom (IBK). Hon har mer än 30 års klinisk erfarenhet av att arbeta med människor som lever med stressrelaterad ohälsa, långvarig smärta och PTSD. Anna arbetar 50% på Röda Korsets behandlingscentrum i Malmö och 50% med utbildning och handledning.

Är du intresserad av workshops och kurser i Kroppskännedom?
Eller av handledning? För mer information, se här:

Om du är intresserad av behandling, se här.

Hantering av personuppgifter (GDPR)
Vi är måna om din personliga integritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss i samband med anmälan till kurser eller handledning.
Här kan du läsa mer om detta.