Behandling

OBS! Behandlingsverksamheten är pausad t.o.m augusti 2024, då Anna under denna period arbetar på Röda Korsets behandlingscentrum i Malmö.

Behandling med helhetsperspektiv

För vem?
För dig som upplever en obalans i livet och i vardagen. Olika händelser, eller brist på händelse, gör att kroppen reagerar. Ibland med ökade muskelspänningar, oro i hela kroppen, svårt att varva ner och svårt att sova. Ibland med trötthet och med existentiella grubblerier. Det kan också vara så att du inser att du drivs av ett beteende som inte är hjälpsamt och att det är svårt att förstå kroppens signaler.

Innehåll:
Med utgångspunkt i övningar från Basal Kroppskännedom, autonom reglering och funktionell anatomi (JEMS) utforskar vi dina resurser och svårigheter. Ett holistiskt synsätt och sambandet mellan kropp och själ utgör en viktig grund. Genom samtal, övningar och reflektion får du hjälp till förändring för att gå i riktning mot dina mål.

Behandlingen utgår från ett personcentrerat förhållningssätt. Tillsammans gör vi en kartläggning och kommer fram till bästa upplägget för just din situation.

Pris (hälso- och sjukvård är momsbefriad):
650-850 kr för 40-60 minuter
Jag är privatpraktiserande fysioterapeut utanför högkostnadsskyddet och frikort gäller inte.

Plats:
Malmö, Klågerupsvägen 481
Varmt välkommen att ta kontakt!
Maila till anna.sannum@gmail.com eller ring 0707-84 94 44

Hantering av personuppgifter
Som legitimerad fysioterapeut följer jag patientdatalagen, dataskyddsförordningen (GDPR), samt offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär bland annat krav på säker och ändamålsmässig journalföring och förvaring, samt rutiner för kvalitetssäkrad vård.