Små rörelser med stor potential

Livets händelser lämnar avtryck i kroppen – utan att vi alltid är medvetna om det.

Efter en stukad fot eller ett skadat knä börjar vi kanske gå annorlunda. Vid stress och prestationskrav kan axlarna dra sig uppåt och käkarna pressas ihop. Olika känslor påverkar vår andning och om vi känner oss nere kanske vi sjunker ihop lite i hållningen. Den här typen av förändringar kan vara tillfälliga. Men ibland blir de till nya vanemönster, med spända muskler, överbelastade leder, smärta och ytlig andning som följd.

Övningar i Basal Kroppskännedom (BK) handlar om att utforska, upptäcka och bli medveten om sitt rörelse-, hållnings- och andningsmönster – för att därigenom också vid behov kunna utveckla och förändra det.

Basal Kroppskännedom kan vävas in i både vardagsaktiviteter, friskvård, idrott och rehab. Bålstabilitet, förbättrad hållning, läkning, minskad stress, ökad självkänsla och välmående i både kropp och själ är exempel på effekter.

Basal Kroppskännedom är en fysioterapeutisk/sjukgymnastisk, vetenskapligt beprövad metod som funnits i Sverige sedan 1980-talet. För mer information om BK, se även Institutet för Basal Kroppskännedom (www.ibk.nu).