Om oss

Varför har ingen visat mig detta förut? Det här borde alla få med sig i livet, redan från barnsben…

Många människor vi mött har gett uttryck för det här. Och vår förhoppning som författare är att bidra till fortsatt spridning av Basal Kroppskännedom, såväl inom hälso- och sjukvård som inom friskvård och idrott – så att många fler ska få ta del av de positiva effekterna. Basal Kroppskännedom är en metod som ska upplevas och utforskas! Den bjuder in till en upptäcktsfärd som kan vara livet ut – om du vill. Se den här boken som en guide på färden.

Anna Sannum Karlsson är leg fysioterapeut med specialistkompetens i fysioterapi inom Mental hälsa. Anna har terapeutisk kompetens i Basal Kroppskännedom (BK) och är utbildad BK-lärare i den nationella lärargruppen för Basal Kroppskännedom (IBK). Hon har mer än 30 års klinisk erfarenhet av att arbeta med människor som lever med stressrelaterad ohälsa, långvarig smärta och PTSD. Anna arbetar 50% på Röda Korsets behandlingscentrum i Malmö och 50% med utbildning och handledning.

Wiveca Cederhag är leg. fysioterapeut och arbetar inom friskvård. Wiveca är även civilekonom med mer än 25 års erfarenhet som projektledare och konsult inom näringslivet. Där jobbar hon med lärande och utveckling av pedagogiska utbildnings- och dialogverktyg – med syfte att involvera människor i förändringsprocesser, skapa förståelse för helheten och motivera till nya beteenden.