Hantering av personuppgifter – workshops/kurser/handledning

Tillbaka

Vi är måna om din personliga integritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss.

De personuppgifter du anger i samband med anmälan (namn, e-mail, adress och ev. telefonnummer) sparar vi för dessa ändamål:

  • För att kunna fullgöra beställning; inklusive kontakt inför och genomförande av workshop, kurs eller handledning, uppföljning, samt fakturering.
    Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal
  • För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, t ex bokföringslagen.
    Laglig grund: Rättslig förpliktelse
  • För att kunna göra eventuella mailutskick med information som rör boken eller Basal Kroppskännedom. Om du inte vill få sådana mail ber vi dig meddela det i samband med din anmälan, eller längre fram via mail till anna.sannum@gmail.com
    Laglig grund: Intresseavvägning

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till någon annan part.

Eventuella skriftliga inlämningsuppgifter raderas efter avslutad kurs.
Skriftliga kursutvärderingar (som får vara anonyma) sparar vi för detta ändamål:

  • För att ha underlag till kontinuerligt kvalitetsarbete kring kursutbud och upplägg.

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade framöver – under förutsättning att uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats (se ovan). Du har även rätt att begära ett registerutdrag.

Tillbaka