Handledning

Tillbaka

Handledning med helhetsperspektiv
För vem?
För dig som är fysioterapeut, arbetsterapeut, psykolog eller har något annat yrke inom frisk- eller sjukvård – och som vill få stöd och handledning både för ditt kliniska arbete med klienter och för din egen tillgång till reglering, trygghet och återhämtning via kroppen.

Innehåll och grupper:
Med utgångspunkt i BK får du processhandledning med fokus på kroppsliga resurser hos dig själv och hos de klienter du möter. Ett holistiskt synsätt och sambandet mellan kropp och själ utgör en viktig grund. Genom samtal, övningar och reflektion får du hjälp att utvecklas i din yrkesroll och som person.  Du får också möjlighet att fördjupa din teoretiska förståelse för BK metoden – och för BK i relation till t ex stressfysiologi, anknytningsteori, funktionell anatomi och traumabehandling.

Handledningen har även ett existentiellt perspektiv, då det ges möjlighet att dela vad som väcks i mötet med patienter som erfarit svårt mänskligt lidande.

Handledningen sker oftast i grupper om 4-6 deltagare. Ibland kan gruppen vara större, t ex om ett helt arbetsteam vill ha handledning tillsammans.

Pris (exklusive moms):
1 800 kr per 60 minuter och grupp + ev. reskostnader.

Plats: 

Malmö, Klågerupsvägen 481 – eller så kommer Anna till din arbetsplats, som kan ligga i Skåne eller i andra delar av Sverige.

För mer information, varmt välkommen att ta kontakt!
Maila till anna.sannum@gmail.com eller ring 0707-84 94 44.

Tillbaka