Workshops och kurser

Tillbaka

Anmälan via mail till anna.sannum@gmail.com
De flesta workshops och kurser hålls i Malmö, Klågerupsvägen 481.

Kurs: Basal Kroppskännedom, övningsdag (1 dag)
Det här är kursen både för dig som vill prova på BK för första gången (kanske inspirerad av vår bok?) – och för dig som övat BK en längre tid.
Innehåll:
En dag för återhämtning och utveckling. Här får du stöd och handledning i övandet av Basal Kroppskännedom. Genom övningar, meditation och reflektion får du en ökad medvetenhet om ditt rörelse- och hållningsmönster. Regelbundet övande i BK ger möjlighet till en fördjupad förståelse för dig själv och dina reaktionsmönster. Det ökar även din förståelse för andra i din omgivning och för metoden Basal Kroppskännedom.
Kurstillfällen:
År 2024
Fre 17 maj
Plats: Malmö, Klågerupsvägen 481
Pris: 1 700 kr + moms  (=2 125 kr inkl. moms)

Kurs: Kroppskännedom och autonom reglering, övningsdag (1 dag)
Innehåll:
Kursens syfte är att utforska hur vi kan öva oss i att hitta ett funktionellt sätt att röra och reglera oss, där vi utnyttjar kroppens resurser och möjligheter. I kursen utforskar vi våra egna rörelsemönster och knyter det till teori, för att öka kunskapen om hur känslor och stress påverkar kroppsliga funktioner, resurser, reglering och rörelsekvalitet.
De patienter vi möter har ofta en komplex besvärsbild och många har haft sina besvär under lång tid. I komplexiteten finns ofta, förutom långvarig smärta, psykisk ohälsa, erfarenhet av trauma och känslor av skam och skuld. Genom övande, meditation, samtal och reflektion fördjupas förståelsen för oss själva och andra. Övningarna utgår från metoden Basal Kroppskännedom med fokus på helhet, förankring, närvaro, andning, inre stabilitet samt flöde och elasticitet. Att själv finna närvaro och trygghet är en bas för att förmedla det till de människor vi möter.
Kurstillfällen:
År 2024
28 sep
Plats: Malmö, Klågerupsvägen 481
25 okt
Plats: Stockholms skärgård; Djurhamn
Pris: 1 700 kr + moms  (=2 125 kr inkl. moms)

Kurs: Existentiell hälsa och kroppskännedom (3 dagar)
Innehåll:
Här får du inspiration och kunskap om hur den existentiella hälsan kan inkluderas inom fysioterapin. Den existentiella hälsan och tillgång till resiliens är en viktig resurs för fysisk och psykisk hälsa och är en hjälp till återhämtning vid depression, ångest och trauma. Att reflektera över sig själv, sin existens och världen man lever i har visat sig vara en hjälp till varaktiga och hållbara livsstilsförändringar.
Genom övningar i Kroppskännedom och meditation får du möjlighet att låta kontakten med kroppen utgöra grunden för reflektionerna. Att dela erfarenheter och tankar kring existentiella frågor kan bidra till att göra livet mer hanterbart för dig som behandlare och för dem du möter.
Kurstillfällen:
År 2024
4-6 nov
År 2025
20-22 maj
Plats: Malmö, Klågerupsvägen 481
Pris:
5 000 kr + moms  (=6 250 kr inkl. moms)

Kurs: Fysioterapi vid komplex problematik (3 dagar)
Innehåll:
Här får du en fördjupad förståelse för långvarig smärtproblematik, psykisk ohälsa, PTSD och trauma. Du får möjlighet att utforska hur ökade resurser i kroppen; i kroppsjagsfunktioner och existensdimensioner, är en hjälp till balans i livet och till autonom reglering. Vi tittar på hur anknytningsmönster och skamreaktioner tar sig uttryck i kroppen och hur det terapeutiska förhållningssättet under övandet är en hjälp till närvaro och kontakt. Det finns möjlighet att ta upp egna patientfall.
Kurstillfällen:
År 2024
19-21 aug
År 2025
18-20 aug
Plats: Malmö, Klågerupsvägen 481
Pris:
5 000 kr + moms (=6 250 kr inkl. moms)