Hantering av personuppgifter – bokköp

Tillbaka

Vi är måna om din personliga integritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss.

De personuppgifter du anger i samband med beställningen av boken ”Hur gör du när du rör dig?” (namn, e-mail, adress och ev. telefonnummer) sparar vi för dessa ändamål:

  • För att kunna fullgöra beställningar av vår bok, med leverans och fakturering.
    Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal
  • För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, t ex bokföringslagen.
    Laglig grund: Rättslig förpliktelse
  • För att kunna göra eventuella mailutskick med information som rör boken eller Basal Kroppskännedom. Om du inte vill få sådana mail ber vi dig meddela det i samband med din beställning, eller längre fram via mail till info@basalkroppskannedom.se
    Laglig grund: Intresseavvägning

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till någon annan part.

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade framöver – under förutsättning att uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats (se ovan). Du har även rätt att begära ett registerutdrag.

Tillbaka