Hantering av personuppgifter – vid förfrågningar

Tillbaka

Vi är måna om din personliga integritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss.

De personuppgifter du anger i samband med en förfrågan via mail (namn, e-mail, adress och ev. telefonnummer) sparar vi för dessa ändamål:

  • För att kunna fullgöra besvarandet av din förfrågan.
    Laglig grund: Intresseavvägning
  • För att kunna göra eventuella mailutskick med information som rör boken eller Basal Kroppskännedom. Om du inte vill få sådana mail ber vi dig meddela det i samband med din kontakt, eller längre fram via mail till info@basalkroppskannedom.se
    Laglig grund: Intresseavvägning

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till någon annan part.

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade framöver. Du har även rätt att begära ett registerutdrag.

Tillbaka