Om oss

Varför har ingen visat mig detta förut? Det här borde alla få med sig i livet, redan från barnsben…

Många människor vi mött har gett uttryck för det här. Och vår förhoppning som författare är att bidra till fortsatt spridning av Basal Kroppskännedom, såväl inom hälso- och sjukvård som inom friskvård och idrott – så att många fler ska få ta del av de positiva effekterna. Basal Kroppskännedom är en metod som ska upplevas och utforskas! Den bjuder in till en upptäcktsfärd som kan vara livet ut – om du vill. Se den här boken som en guide på färden.

Anna Sannum Karlsson är leg. fysioterapeut och arbetar med Basal Kroppskännedom inom primärvård och friskvård. Hon har mer än 20 års klinisk erfarenhet av metoden och ingår i den nationella lärargruppen för Basal Kroppskännedom. Som lärare utbildar Anna fysioterapeuter och arbetsterapeuter i Basal Kroppskännedom och ingår även i det internationella nätverket IATBBAT.

Wiveca Cederhag är leg. fysioterapeut och arbetar med Basal Kroppskännedom inom friskvård (www.kroppskannedom.se). Wiveca är även civilekonom med mer än 20 års erfarenhet som projektledare och konsult inom näringslivet. Där jobbar hon med lärande och utveckling av pedagogiska utbildnings- och dialogverktyg – med syfte att involvera människor i förändringsprocesser, skapa förståelse för helheten och motivera till nya beteenden.