Workshops och kurser

Tillbaka

Anmälan via mail till anna.sannum@gmail.com
De flesta workshops och kurser hålls i Malmö, Klågerupsvägen 481.
Den nya kursen i Kroppskännedom, våren 2023, hålls i Mullsjö (Västergötland).
Se mer info nedan.

Ny kurs: Kroppskännedom – rörelsekvalitet och kroppslig reglering (3 dagar)
Kursledare: Anna Bjarnegård Sellius och Anna Sannum Karlsson

Plats: Mullsjö folkhögskola – en internatkurs som ger sammanhängande tid och möjlighet till fördjupning och ökat lärande.

För vem?
För dig som vill fördjupa och öka din kompetens inom Kroppskännedom. Kanske har du kommit i kontakt med Kroppskännedom genom din grundutbildning, eller någon vidareutbildning inom t ex sexuell hälsa, yoga, JEMS eller kursen på KI: Emotionell och autonom reglering.

Innehåll:
Kursen har fokus på egna upplevelser av Kroppskännedom, som sedan kopplas till aktuell forskning om kroppslig reglering. Praktiska övningar skapar förståelse och erfarenheter kring begrepp som proprioception, interoception, rörelsekvalitet, exponering och dosering. Övningarna utgår från metoden Basal Kroppskännedom med fokus på helhet, förankring, närvaro, andning, inre stabilitet samt flöde och elasticitet.

Kurstillfällen:
År 2023
24-26 maj (fulltecknad)
Pris: 4 800 kr + moms (=6 000 kr inkl. moms), samt kostnad för mat och logi

Kurs: Fysioterapi vid komplex problematik (3 dagar)
För vem?
För dig som har erfarenhet av att arbeta kliniskt med BK.

Innehåll:
Här får du en fördjupad förståelse för långvarig smärtproblematik, psykisk ohälsa, PTSD och trauma. Du får möjlighet att utforska hur ökade resurser i kroppen; i kroppsjagsfunktioner och existensdimensioner, är en hjälp till balans i livet och till autonom reglering. Vi tittar på hur anknytningsmönster och skamreaktioner tar sig uttryck i kroppen och hur det terapeutiska förhållningssättet under övandet är en hjälp till närvaro och kontakt. Det finns möjlighet att ta upp egna patientfall.

Kurstillfällen:
År 2023
6-8 mar
Plats: Malmö, Klågerupsvägen 481
Pris:
4 800 kr + moms (=6 000 kr inkl. moms

Kurs: Basal Kroppskännedom, övningsdag (1 dag)
För vem?
Alla! Det här är kursen både för dig som vill prova på BK för första gången (kanske inspirerad av vår bok?) – och för dig som övat BK en längre tid.

Innehåll:
En dag för återhämtning och utveckling. Här får du stöd och handledning i övandet av Basal Kroppskännedom. Genom övningar, meditation och reflektion får du en ökad medvetenhet om ditt rörelse- och hållningsmönster. Regelbundet övande i BK ger möjlighet till en fördjupad förståelse för dig själv och dina reaktionsmönster. Det ökar även din förståelse för andra i din omgivning och för metoden Basal Kroppskännedom.

Kurstillfällen:
År 2023
Lör 4 mar
Fre 17 nov
Plats: Malmö, Klågerupsvägen 481
Pris: 1 600 kr + moms  (=2 000 kr inkl. moms)

Kurs: Existentiell hälsa och kroppskännedom (3 dagar)
För vem?
För alla som är intresserade av och nyfikna på existentiell hälsa!
Inga förkunskaper krävs.

Innehåll:
Existentiell hälsa handlar bl a om värderingar och förhållningssätt – till sig själv, till andra och till den värld vi lever i. Vår existentiella hälsa påverkar och påverkas av både fysisk och psykisk hälsa. Projektet ”Kraftsamling för psykisk hälsa” (Sveriges Kommuner och Regioner) beskriver den existentiella hälsan som en viktig och ganska okänd resurs för människans fysiska och psykiska hälsa.

Under den här kursen övar vi på att reflektera kring allmänmänskliga frågor. Det kan handla om förundran, mening, samvetsstress, ensamhet, lidande och tillhörighet. Genom övningar i Basal Kroppskännedom och meditation får du möjlighet att låta kontakten med kroppen utgöra grunden för reflektionerna. Att dela erfarenheter och tankar kring existentiella frågor kan bidra till att göra livet mer hanterbart.

Kursen grundar sig på teorier inom Basal Kroppskännedom, existentiell psykologi och filosofi. Den har ett salutogent förhållningssätt och fokus på självmedkänsla (compassion). De reflekterande frågorna inspireras av ”Öppna kort” som utvecklats av psykologen och filosofen Ida Hallgren och prästen Pontus Nilsen.

Kurstillfällen:
År 2023
21-23 aug
Plats: Malmö, Klågerupsvägen 481
Pris:
4 800 kr + moms  (=6 000 kr inkl. moms)