Workshops och kurser

Tillbaka

Anmälan via mail till anna.sannum@gmail.com
Alla workshops och kurser hålls i Malmö, Klågerupsvägen 481.

Temakurs 1: Basal Kroppskännedom, övningsdag (1 dag)
För vem?
Alla! Det här är kursen både för dig som vill prova på BK för första gången (kanske inspirerad av vår bok?) – och för dig som övat BK en längre tid.

Innehåll:
En dag för återhämtning och utveckling. Här får du stöd och handledning i övandet av Basal Kroppskännedom. Genom övningar, meditation och reflektion får du en ökad medvetenhet om ditt rörelse- och hållningsmönster. Regelbundet övande i BK ger möjlighet till en fördjupad förståelse för dig själv och dina reaktionsmönster. Det ökar även din förståelse för andra i din omgivning och för metoden Basal Kroppskännedom.

Kurstillfällen:
År 2020
Mån 11 maj  (inställd pga covid-19 viruset)
Lör 26 sep
Mån 23 nov
Pris: 1 500 kr + moms  (=1 875 kr inkl. moms)

År 2021
Lör 6 feb
Mån 26 april
Lör 11 sep
Mån 15 nov
Pris:
1 600 kr + moms  (=2 000 kr inkl. moms)

Temakurs 2: Basal Kroppskännedom, rehab i kommun och hemsjukvård (3 dagar)
För vem?
För dig med klinisk erfarenhet av rehab inom kommun och hemsjukvård. Det behövs inga förkunskaper i BK.

Innehåll:
Här fokuserar vi på enkla rörelse och funktioner – så som att sitta, stå, gå, olika förflyttningar, samt funktionell träning. Övningar med fokus på balans, hållning och andning, som ger möjlighet till rehabilitering i hemmet. Genom att öva medveten närvaro i rörelse och stillhet kommer du i kontakt med dina egna kroppsliga resurser och icke-verbal kommunikation. Det ger ökade förutsättningar för relationer och samarbete med människor du möter. Teorier om helhetssyn, drivkrafter, skam och stressreaktioner varvas med det egna övandet.

Kurstillfällen:
26-28 aug 2020 (inställd)

Pris: 4 500 kr + moms  (=5 625 kr inkl. moms)

Temakurs 3: Basal Kroppskännedom med klinisk tillämpning (3 dagar)
För vem?
För dig som har erfarenhet av att arbeta kliniskt med BK. Förkunskapskrav: BK A.
(Se www.ibk.nu för mer information om utbildning A-E i BK.)

Innehåll:
Här får du en fördjupad förståelse för långvarig smärtproblematik, psykisk ohälsa, PTSD och trauma. Du får möjlighet att utforska hur ökade resurser i kroppen; i kroppsjagsfunktioner och existensdimensioner, är en hjälp till balans i livet och till autonom reglering. Vi tittar på hur anknytningsmönster och skamreaktioner tar sig uttryck i kroppen och hur det terapeutiska förhållningssättet under övandet är en hjälp till närvaro och kontakt. Det finns möjlighet att ta upp egna patientfall.

Kurstillfällen:
År 2020
7-9 okt (fulltecknad)
Pris: 4 500 kr + moms  (=5 625 kr inkl. moms)

År 2021
17-19 mars
27-29 okt
Pris: 4 800 kr + moms (=6 000 kr inkl. moms)

Tema 4: Basal Kroppskännedom, kommunikation och guidning (3 dagar)
För vem?
För dig som har erfarenhet av att arbeta kliniskt med BK. Förkunskapskrav: BK A.
(Se www.ibk.nu för mer information om utbildning A-E i BK.)

Innehåll:
Här är kommunikationen och mötet i fokus. Vi utforskar vilka frågor som hjälper till att identifera svårigheter och resurser hos patienten. Hur ställer vi frågor? Hur lyssnar vi? Och vilken betydelse har kroppsspråket? Stort fokus är på att utforska kommunikationen och interaktionen under övandet – genom verbal och icke-verbal guidning.

Kurstillfällen:
År 2020
6-8 maj 2020 (OBS! Flyttad till 21-23 okt pga covid-19 viruset.)
Pris: 4 500 kr + moms  (=5 625 kr inkl. moms)

År 2021
19-21 maj
Pris: 4 800 kr + moms (=6 000 kr inkl. moms)

Tillbaka